MİDYAT MALMÜDÜRLÜĞÜ

MAL MÜDÜRÜ  VEKİLİ
 0482 462 11 17

Veysi GÜNDÜZ

 0482 462 11 57
 0482 462 12 40
-

 

 Midyat Mal Müdürlüğü
TELEFON FAX
 0482 462 11 57
 0482 462 12 40