KIZILTEPE MALMÜDÜRLÜĞÜ

MAL MÜDÜRÜ
0482 312 10 01

Neşe ÖZDEMİR 

 0482 312 18 47
0482 312 10 04
-

 

 

 

 Kızıltepe Malmüdürlüğü TELEFON FAX
 0482 312 18 47
 0482 312 10 04