DEFTERDARLIĞIMIZ MİSYON&VİZYON

MİSYON

Maliye bakanlığının politikaları doğrultusunda çalışanlarımız ve diğer paydaşlarla birlikte ülkemizin ekonomik gelişmesine katkı sağlamak için kurumsal etkinliği artırmak,iyi bir yönetim anlayışı iye hizmete sunmak.

VİZYON

Çalışanlarımız için huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak

Tüm kaynakların kamu yararına etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak

Girişimci,vatandaş ve çalışan odaklılık

Katılımcılık,şeffaflık ve hesap verebilirlik

Hizmet sunumunda öncülük ve rehberlik

Kaliteli ve hızlı hizmet 

Gelişimin sürekliliğini sağlamak için her alanda eğitim